kontakt

Kontakt

bazy.danych spółka z o.o.

Kapitał zakładowy: 100.000,- zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000433530
REGON 021960844, NIP 8943041666

iul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji pomiędzy Tobą, a Administratorem tj. bazy.danych sp. z o. o. oraz zapoznałem się z  polityką prywatności oraz klauzulą informacyjną RODO