Callisto

oprogramowanie dla branży finansowej

system kredytowy Callisto

To cała rodzina systemów, przeznaczonych dla firm pożyczkowych i sieci sprzedaży usług finansowych. Może być używany zarówno przez niewielkie biura kredytowe, jak i w złożonych sieciach sprzedaży, składających się z bardzo wielu punktów sprzedaży. 

Wybrane moduły i funkcjonalności systemu

Pełna obsługa procesu sprzedaży produktów finansowych (pożyczki, kredyty, leasing), oceny ich ryzyka, w tym moduł scoringu i automatycznych decyzji kredytowych.

Możliwość podziału procesu sprzedaży na różnych aktorów (sprzedawca i analityk), dzięki czemu proces weryfikacji wniosku może być organizacyjnie oddzielony od procesu sprzedaży.

Możliwość zautomatyzowania procesu wydawania decyzji – łatwo konfigurowalne reguły automatycznych decyzji pozytywnych lub negatywnych w oparciu o określone cechy osoby wnioskującej o kredyt / pożyczkę – np. w oparciu o wiek, czas uzyskiwania dochodu, rodzaj źródła dochodu etc.

Moduł, dzięki któremu zarządzanie nawet bardzo rozbudowaną i schierarchizowaną strukturą staje się bardzo proste.

Możliwe jest tworzenie dowolnie złożonych struktur sprzedażowych, opartych np. o makroregiony, regiony, sekcje, biura terenowe, sprzedawców mobilnych etc.

Pozwala na prowadzenie rozliczeń z tytułu sprzedaży.

Obejmuje zarówno rozliczenia gotówkowe (narzędzie niezwykle przydatne w przypadku pożyczek wypłacanych przez przedstawicieli oraz zbiórek gotówki), jak również rozliczenia z tytułu wynagrodzeń poszczególnych sprzedawców, biur terenowych, pośredników etc. 

Tworzenie reguł wynagrodzeń, możliwość stosowania odmiennych progów prowizyjnych dla różnych produktów finansowych, fakturowanie.

Pozwala magazynować dokumenty w systemie: dokumenty związane z obsługą sieci sprzedaży (np. umowy o współpracy z pośrednikami lub agentami), dokumenty związane z udzieleniem konkretnego kredytu lub pożyczki (skany dokumentów osobistych i dochodowych Klienta, skany umów kredytowych etc.) oraz dokumenty rozliczeniowe (faktury) z pośrednikami. 

Rozbudowane i łatwo konfigurowalne narzędzie, które pozwala na wdrożenie nawet bardzo rozbudowanych procedur windykacyjnych, przypisywanie zadań pracownikom i współpracownikom oraz rozliczanie użytkowników z wykonanych prac.

Moduł służący do zarządzania relacjami z Klientami. Pozwala tworzyć złożone zestawienia Klientów, przypisywać Klientów do segmentów i budować dalsze reguły w oparciu o tak stworzone segmenty. 

Narzędzie pozwalające na pogłębioną analizę danych w ujęciu syntetycznym i analitycznym, w tym również na wykresach. Uzupełnieniem narzędzia jest moduł eksportu danych do arkuszy Excela, co ułatwia dalszą analizę danych praktycznie pod dowolnym kątem.

Połączenie on-line z rejestrami dłużników – BIG, KRD, BIK, ERiF, w tym bazami międzybankowymi – pozwala na prowadzenie scoringu na podstawie uzyskanych w tych rejestrach raportów; moduł ten ma również funkcję eksportu danych do baz dłużników. 

Uzupełnieniem tej funkcjonalności jest połączenie z usługami typu screen-grabing (np. Kontomatik), które analizują historię rachunków bankowych klientów i pozwalają na bardziej zaawansowany scoring na tej podstawie. 

Inne systemy – np. landing pages lub systemy wymiany leadów – mogą łączyć się z Callisto, korzystając z prostego i intuicyjnego API – w technologi SOAP lub REST. Nasze API działa w obie strony – możemy automatycznie informować drugą stronę o wszystkich zmianch. Nasze systemy odbierają z użyciem API po kilkanaście tysięcy leadów dziennie i bez najmniejszego problemu radzą sobie nawet z bardzo dużym ruchem. 

Rejestr dokumentów, procedur, ogłoszenia wewnętrzne i komunikaty do użytkowników systemu. Łatwo konfigurowalne narzędzie do wewnętrznej komunikacji ze społecznością użytkowników systemu. 

aby pracowało się lepiej

oferujemy dzsiesiątki gotowych INTEGRACJI

Nasze systemy łączą się z aplikacjami i narzędziami innych firm i instytucji – bankami, firmami pożyczkowymi, silnikami scoringowymi, rejestrami informacji gospodarczej, systemami wymiany leadów, publicznymi bazami podmiotów gospodarczych, bramkami sms etc.

0
INSTALACJI SYSTEMU
0
AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW
0
ZAPYTAŃ NA SEKUNDĘ
0
ZACHOWANYCH DOKUMENTÓW